Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на онлайн магазин "Магическо биле"

Използвайки онлайн магазин "Магическо биле", декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които онлайн магазин "Магическо биле" извършва продажба на натурални продукти - билки и билкови смеси на потребителите си!

Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса на онлайн магазин "Магическо биле"ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от онлайн магазин "Магическо биле" с вградените връзки в нея, както и в другите страници на онлайн магазин "Магическо биле" или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от него, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Продуктите в онлайн магазин "Магическо биле" са ограничени само до посочените условия.

Онлайн магазин "Магическо биле" има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата им.

С цел закупуването на продукти от онлайн магазин "Магическо биле" Вие подавате лична информация.

Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Онлайн магазин "Магическо биле" използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Онлайн магазин "Магическо биле" има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, онлайн магазин "Магическо биле" има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, онлайн магазин "Магическо биле" се задължава да ги възстанови.
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин "Магическо биле"

 

3. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

4. Онлайн магазин "Магическо биле" не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние. 

5. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която онлайн магазин "Магическо биле" се задължава да достави стоките или да извърши услугите

Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”.

Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

6. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
• датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
• в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (1) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (2) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или


За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми онлайн магазин "Магическо биле" посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива - телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на онлайн магазин "Магическо биле" на хартиен или друг траен носител.

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: magical.bile@gmail.com, като в случай че използва тази възможност, онлайн магазин "Магическо биле" незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от договора, онлайн магазин "Магическо биле" ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от онлайн магазин "Магическо биле"), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира онлайн магазин "Магическо биле" за неговото решение за отказ от договора.

Онлайн магазин "Магическо биле" извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.
Онлайн магазин "Магическо биле" има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на онлайн магазин "Магическо биле" или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал онлайн магазин "Магическо биле" за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на онлайн магазин "Магическо биле" преди изтичането на 14-дневния срок.
Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

9. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на онлайн магазин "Магическо биле"
10. Несъответствия на стоките и рекламации.

ВАЖНО!

При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, онлайн магазин "Магическо биле" заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсащи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, онлайн магазин "Магическо биле" може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите онлайн магазин "Магическо биле" възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с нас на телефон: +359 899 158118.

При констатация на дефектен продукт, онлайн магазин "Магическо биле" се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на онлайн магазин "Магическо биле".

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н., ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

Онлайн магазин "Магическо биле" си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите.

Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазин "Магическо биле".

Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.